Aktualności

STYPENDIUM Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie pragnie poinformować, iż wzorem roku ubiegłego Powiat realizuje Powiatowy program wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.

Program adresowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych, kształcących się w szkołach prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Program realizowany jest poprzez stypendia motywacyjne zwane „Stypendium Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego” przyznawane za:...

2014-09-17
Przewodnicząca Szk. Kom. Stypendialnej

Liderzy LO na start!

11. września 2014r. reprezentanci Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły pod opieką p. Joanny Rogowskiej-Kotwickiej uczestniczyli w spotkaniu w ramach projektu Samorządy Uczniowskie na start!, organizowanego przez Stowarzyszenie Wielkopolskia Fabryka Młodych Społeczników...

2014-09-15
Natalia Latymowicz, kl. IId

25-lecie rządu Tadeusza Mazowieckiego uświetniono na Zamku Królewskim występem Agaty Wilant.

Atmosfera była tak podniosła i stres tak ogromny, że nie potrafię opisać swoich emocji. To niesamowite przeżycie uczestniczyć w takim wydarzeniu- mówi Agata. 12.09.2014r. na Zamku Królewskim w Warszawie zwieńczono obchody 25-lecia powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego. W uroczystości uczestniczyli niemal wszyscy żyjący przedstawiciele ówczesnego rządu oraz ludzie bliscy panu premierowi Mazowieckiemu. Głównymi gośćmi byli pan prezydent Bronisław Komorowski, pan Jerzy Buzek oraz pan Leszek Balcerowicz...

2014-09-15
Społeczność LO Trzcianka

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: uczniowie 4,21, a słuchacze i studenci 4,01,
3. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto...

2014-09-11
Alina Czarnecka

Rok szkolny 2014/2015 – zaczynamy!

1. września rozpoczęliśmy nowy rok nauki w naszym LO. Punktualnie o godzinie 9.00 spotkaliśmy się w hali widowiskowo-sportowej, aby wspólnie z naszymi Nauczycielami i Gośćmi przywitać się po wakacyjnej przerwie. Organizacją inauguracji w tym roku zajęła się klasa IId pod kierunkiem wychowawczyni – p. Joanny Rogowskiej-Kotwickiej.
Swoją obecnością i przemówieniami zaszczycili nas: Wicestarosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – Pan Tadeusz Teterus, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Tadeusz Mańczak i Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Pan Zbigniew Maćkowiak oraz Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Remigiusz Wojtera...

2014-09-10
Weronika Frąckowiak, kl. II d

Na tropach przyrody

Nasza szkoła po raz XII wzięła udział w konkursie Na tropach przyrody organizowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile. Nasze liceum pokonało konkurencję, którą stanowiło aż 37 drużyn z 33 szkół ponadgimnazjalnych naszego Regionu. Ogólnie na konkurs napłynęło 167 prac z IV grup wiekowych...

2014-07-01
Martyna Michalak i Natalia Kotyk

Grupa patronacka UAM

18 czerwca 2014 r. w Czarnkowie, odbyło się uroczyste podsumowanie, realizowanego od października 2013 r. pod patronatem Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Historii UAM projektu, dotyczącego różnorodności etnicznej i kulturowej ludności Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego...

2014-06-24
(WS)

Do matury:

228 dni

Do wakacji:

281 dni

Ostatnio w Galerii

Rozpoczęcie Roku Szkolniego

Projekt Comenius