Aktualności

Nagrodzeni za wyniki w nauce i sukcesy

Podczas Powiatowych obchodów Dnia Edukacji, w dniu 14 października 2016r., w Trzciance miało miejsce uroczyste wręczenie Dyplomów Stypendysty Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Na tę zaszczytną nagrodę zasłużyli w naszym Liceum najlepsi uczniowie, którzy ubiegły rok szkolny zakończyli ze średnią ocen co najmniej 5,0 i bardzo dobrym zachowaniem....

2016-10-14
Alina Czarnecka

Salon Maturzystów

13 września br. 34 uczniów z klas II i III wzięło udział w Poznańskim Salonie Maturzystów „Perspektywy 2016”, który odbył się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Politechniki Poznańskiej. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu przygotowała dla gości Salonu prezentacje na temat egzaminu maturalnego w roku 2017 z przedmiotów obowiązkowych i najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych. Wśród naszej młodzieży największym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje z fizyki, geografii, chemii, biologii oraz z języka polskiego...

2016-09-28
A. Mirończuk-Sokołowska

Pożar w pracowni chemicznej

Dym, ewakuacja uczniów, nauczycieli oraz personelu szkoły... Spokojnie to tylko ćwiczenia. 22 września br. w naszym Liceum odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Scenariusz ćwiczeń, przygotowany przez Państwową Straż Pożarną, polegał na symulacji zdarzenia podczas lekcji w pracowni chemicznej, w której doszło do rozlania substancji niebezpiecznej i w konsekwencji do pożaru. Scenariusz zakładał również, że czworo uczniów zostanie poszkodowanych, a jeden z uczniów będzie miał odciętą drogę ewakuacji ...

2016-09-22
RG

WROCŁAW by 2a

5.09 2016r, w poniedziałek wybraliśmy się na długo wyczekiwaną wycieczkę do Wrocławia. Celem wyjazdu była integracja naszego wspaniałego zespołu klasowego, połączona z zaspokojeniem potrzeb poznawczych. Wyruszyliśmy spod miejsca zbiórki o godzinie 5.00 rano. Podróż trwała kilka godzin. Program wycieczki był bardzo napięty, okazało się, że...

2016-09-14
Martyna Sznajder, kl. 2a

Był taki wrzesień … Jest taki wrzesień…

1 września 2016r. po dziesięciotygodniowych wakacjach wróciliśmy do szkoły. Uroczystość przygotowała klasa 2a, która w formie pamiętników wspominała radosne chwile odpoczynku.
Początek września jest czasem, gdy wszyscy Polacy wspominają napaść na nasz kraj, podobnie jest w naszej szkole, dlatego podczas uroczystości nie mogło zabraknąć akcentów patriotycznych, wspominaliśmy wrzesień sprzed 77 lat a Martyna Sznajder przeczytała kartkę z pamiętnika nastolatki, datowaną na wrzesień 1939r...

2016-09-13
J.Neunert, kl. 2a

Uwaga Uczniowie i Rodzice!

W roku szkolnym 2016/2017 istnieje możliwość skorzystania ze stypendium:
- Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym. O przydzielenie tego stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria:
1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: uczniowie 4,21, a słuchacze i studenci 4,01,
3. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto,
4. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
5. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
6. Złożą pełną dokumentację w terminie ...

Przewodnicząca Szkolnej Komisji Stypendialnej

2016-09-10
Alina Czarnecka

Do wakacji:

243 dni

Do matury:

193 dni

Znak Jakości Szkoły

Wybierz studia

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Projekt Comenius