REKRUTACJA

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

INFORMACJE

PRZEDMIOTY

„Wolność można odzyskać, młodości - nigdy”

Tegoroczne obchody 92 rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszym Liceum miały szerszy zasięg: - 8 listopada, została otwarta wystawa OPÓR MŁODZIEŻY PRZECIWKO SOWIETYZACJI POLSKI poświęcona pamięci m. in. „Jaworzniaków”, czyli członków Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956, którzy jako bardzo młodzi ludzie (16-20 lat) podjęli nierówną walkę, spontaniczną i z własnej inicjatywy, ze stalinowskim totalitaryzmem panującym wówczas w Polsce; - 9 listopada, odbył się tradycyjnie już w naszej szkole Konkurs Historyczny „O niepodległą Rzeczpospolitą”. Natomiast 10 listopada odbyła się niezwykła uroczystość przekazania historii organizacji „Grunwald” współczesnemu pokoleniu licealistów oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej w budynku Liceum. Okolicznościowa tablica została ufundowana przez organ prowadzący szkołę, którym jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki; pana Wiesława Maszewskiego – Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego i pana Tadeusza Mańczaka – Przewodniczącego Rady Powiatu. Organizacja „Grunwald” została powołana do życia w pierwszym okresie istnienia naszego Liceum, w 1950 r., w najbardziej chyba ponurych latach powojennej Polski zwanych okresem stalinowskim. Stawiała sobie za cel wskrzeszenie prawdziwie niepodległej Rzeczypospolitej. Mieliśmy zaszczyt gościć członków organizacji „Grunwald” oraz członków ich rodzin. Prelegentem, który przybliżył nam historię organizacji „Grunwald” był pan Józef Urbanowicz. Głos w sprawie organizacji „Grunwald” zajął również pan Wiesław Maszewski – Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki oraz pan Piotr Waśko – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: pan Wiesław Maszewski – Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, pan Tadeusz Mańczak – Przewodniczący Rady Powiatu oraz pan Józef Urbanowicz – członek organizacji „Grunwald”. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości młodzież klas humanistycznych oraz zaproszeni goście spotkali się z członkami organizacji „Grunwald” w auli naszego Liceum. Podczas tego spotkania uczniowie obejrzeli fragmenty filmu „Dywizja nastolatków” z bardzo ciekawym komentarzem pana Józefa Urbanowicza. Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia pamiątek więziennych z „tamtych czasów” przywiezionych przez członków organizacji „Grunwald”. Współczesne pokolenie licealistów przyjmuje historię organizacji „Grunwald” i jednocześnie zapewnia o jej kultywowaniu w naszej szkole i przekazywaniu młodszym rocznikom. Uroczystość została przygotowana z wielkim zaangażowaniem i odpowiedzialnością przez młodzież Liceum pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego pani Renaty Grzyśnik.

2010-11-18
lotka

Do matury:

143 dni

Do wakacji:

189 dni

Galeria filmów

stat4u