REKRUTACJA

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

INFORMACJE

PRZEDMIOTY

KOMUNIKAT

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.
Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów https://uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma za pośrednictwem swojej szkoły.

Loginy i hasła można odbierać w sekretariacie szkoły – od 13.05.2019r.

Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 4 lipca br. (nie wcześniej).


Wręczenie świadectw dojrzałości – 4 lipca 2019r.

2019-05-09
LO

Do wakacji:

Trwają wakacje

Galeria filmów

stat4u