REKRUTACJA

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

INFORMACJE

PRZEDMIOTY

Nieznajomość prawa szkodzi

25 marca młodzież klas I i II naszego Liceum spotkała się z prawnikiem, panią mecenas Anną Frąk. Spotkanie przebiegało w dwóch grupach – osobno dla klas pierwszych i drugich, co podyktowane było wiekiem słuchaczy, a co za tym idzie, inną odpowiedzialnością przed prawem.

Pani mecenas wybrała do omówienia tylko kilka zagadnień, bo ograniczony czas spotkania nie pozwolił omówić wszystkich dziedzin życia, w których znajomość prawa jest potrzebna. Młodzież przede wszystkim została zaznajomiona z konsekwencjami , jakie mogą ponieść za swoje zachowanie jako nieletni czy młodociani. Dość szczegółowo zostały omówione problemy spożywania alkoholu przez nieletnich, sięgania po narkotyki czy dopalacze. Pani mecenas zwróciła także uwagę na skutki nieodpowiedzialnego i krzywdzącego dla innych używania Internetu – czyli czynów znanych jako hejt. Uwrażliwiła na wykorzystywanie czyjegoś wizerunku bez zezwolenia czy w celu ośmieszenia.

Nasi uczniowie bardzo dobrze ocenili to spotkanie, mówiąc, że przedstawione i omówione na konkretnych życiowych przykładach problemy uświadomiły im, jak łatwo czasem złamać prawo i popaść z nim w konflikt. Jednocześnie uzyskali wiedzę co zrobić, jeżeli samemu stanie się ofiarą przestępstwa.

2019-05-23
lo

Do wakacji:

282 dni

Galeria filmów

stat4u