REKRUTACJA

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

INFORMACJE

PRZEDMIOTY

Bezpieczne wakacje

Dwa dni przed zakończeniem roku szkolnego (poniedziałek 17 czerwca) uczniowie klas I i II naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Komisariatu Policji w Trzciance, panią Esterą Bartol na temat bezpiecznych zachowań we wszechobecnej sieci internetowej oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich i młodocianych.
Pokazane zostały przykładowe sytuacje problemowe ii sposoby postępowania z nieletnimi, środki zapobiegawcze stosowane przez organy ścigania.
Informacje i wskazówki przekazane przez p. E. Bartol, to cenne źródło wiedzy na czas wakacji i nie tylko.

2019-06-19
LO

Do wakacji:

18 dni

Galeria filmów

stat4u