REKRUTACJA

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

INFORMACJE

PRZEDMIOTY

Pożegnanie


Żegnamy zasłużoną, długoletnią nauczycielkę liceum
i naszą drogą koleżankę
Panią Ewę Białynicką-Birulo

Żegnamy Panią Ewę Białynicką-Birulo - długoletniego pracownika Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Trzciance, niezapomnianą koleżankę, wspaniałego pedagoga i propagatora zdrowego stylu życia.

Pani Ewa Białynicka-Birulo była nauczycielką wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w 1973 roku, a z Liceum związała się w 1979, gdzie czynnie pracowała do 2005 roku.

Pani Ewa Białynicka-Birulo była bardzo dobrą i sprawną organizatorką oraz współorganizatorką szkolnych i pozaszkolnych imprez sportowych. Bardzo dbała o rozwój szkolnego sportu. Zajęcia prowadzone przez Panią Ewę odznaczały się wzorową organizacją i dbałością o bezpieczeństwo młodzieży. Dużo troski wkładała nie tylko w realizację programu nauczania wychowania fizycznego, ale również w przygotowanie uczniów do wielu zawodów sportowych w różnych dyscyplinach, w których odnosili sukcesy na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim. Dzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym. Rozbudzała w młodzieży potrzebę zdrowego i aktywnego trybu życia.

Była sumienną i bardzo obowiązkową nauczycielką, wzorową wychowawczynią klas. Za swoją pracę była odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz nagrodzona Nagrodą Dyrektora Szkoły.

Będąc już na zasłużonej emeryturze, utrzymywała kontakty ze szkołą. Nadal interesowała się pracą swoich kolegów i koleżanek, śledziła wydarzenia z życia szkoły, cieszyły ją sukcesy uczniów i Liceum.

Na zawsze pozostanie w pamięci swoich przyjaciół, współpracowników, uczniów i wychowanków.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI

Łączymy się w bólu i smutku z Rodziną,
Bliskimi i Przyjaciółmi

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Liceum Ogólnokształcącego
m. Stanisława Staszica
w Trzciance

2019-08-11
LO

Do wakacji:

18 dni

Galeria filmów

stat4u