REKRUTACJA

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

INFORMACJE

PRZEDMIOTY

Uwaga! Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Stypendium przyznawane jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
1. Uczą się w trybie dziennym
2. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
3. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen co najmniej 4,21,
4. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej- średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto( osoby samotnie wychowujące dziecko 740,00 zł netto)
5. Złożą pełną dokumentację w szkole u pani Aliny Czarneckiej w terminie do 20 września 2019r.
Pliki do pobrania ze strony : LINK

przewodnicząca Szkolnej Komisji Stypendialnej

2019-09-05
Alina Czarnecka

Do wakacji:

154 dni

Galeria zdjęć

Studniówka 2020

Galeria filmów

stat4u