REKRUTACJA

INFORMACJE

PRZEDMIOTY

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wzorem lat ubiegłych, Urząd Marszałkowski w Poznaniu będzie realizował w roku szkolnym i akademickim 2020/2021 program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Wnioski o stypendium wraz z wymaganą dokumentacją (wymienioną w Regulaminie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego) można składać w nieprzekraczalnych terminach:
1. Do 21 września 2020 r. – w szkole (u Przewodniczącej Komisji Stypendialnej pani Aliny Czarneckiej), w której kontynuują naukę – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego,
2. Do 25 września 2020 r. – w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 7 – uczniowie na stałe zamieszkujący powiat czarnkowsko-trzcianecki, którzy kontynuują naukę poza jego terenem,
3. Do 20 października 2020 r. – w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, pokój nr 7 – słuchacze/studenci.
Dokumenty, w tym Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu pod adresem: www.umww.pl w zakładce Departament Edukacji i Nauki – Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym.

Przewodnicząca Szkolnej Komisji Stypendialnej

2020-09-05
Alina Czarnecka

Do wakacji:

273 dni

Galeria filmów

stat4u