REKRUTACJA

INFORMACJE

PRZEDMIOTY

WAŻNE ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM!

DRODZY MATURZYŚCI!
W 2021 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonym do rozporządzenia załączniku, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

--> Matura 2021 <--

2020-12-19
LO

Do wakacji:

157 dni

Galeria filmów

stat4u