REKRUTACJA

INFORMACJE

PRZEDMIOTY

Paczka od serca

Gdy stało się jasne, że do szkoły przed Świętami nie wrócimy, a więc nie będzie okazji do klasowych spotkań wigilijnych w tradycyjnej formie i klasowy Gwiazdorek też nie przyjdzie, zrobiło się trochę smutno. Wówczas w klasie 2bc narodził się pomysł, aby z tych potencjalnych małych prezentów, które kupilibyśmy sobie wzajemnie w klasie, zrobić jeden większy - dla konkretnej rodziny. Coś na kształt ,,Szlachetnej Paczki”.
Do naszego pomysłu od razu przystąpiła klas 3ab, a po kilku dniach okazało się, że i inne klasy przyłączają się do naszej akcji. Dobro się mnożyło. Chcąc, aby nasze wsparcie dotarło do tych, którzy naprawdę tego potrzebują , zwróciliśmy się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, aby wskazali nam rodziny, które są w potrzebie ze względu na chorobę, utratę pracy, porzucenie czy osamotnienie.
Pani Agata Padiasek z PCPR pomogła nam znaleźć takie rodziny i określiła ich potrzeby. Teraz było już łatwo. Pięć klas - 2bc, 3ab, 2ab,2d, 2d po gimnazjum, w wyznaczonym czasie zebrały pieniądze. Zbiórka była oczywiście dobrowolna - udało się zgromadzić 2500 zł. Później grupa robocza zebrała się w szkole, aby ustalić plan działania. Zrobiliśmy listę zakupów, następnie zrealizowaliśmy ją w trzcianeckich sklepach, pięknie zapakowaliśmy, wypisaliśmy kartki z życzeniami i …. I nastąpił ten najradośniejszy moment. Przekazaliśmy nasze ,,Paczki od serca”/robocza nazwa akcji/ dwóm potrzebującym rodzinom. Do jednej z nich, do Krzyża, pojechali uczniowie ze swoimi rodzicami, a paczki do drugiej rodziny w Radolinie, pomogło nam dostarczyć Centrum Pomocy Rodzinie.
Uczucia, których doświadczyliśmy w momencie przekazywania prezentów są nie do przecenienia. Radość obdarowanych była ogromna, uśmiechy szczere, słowa wdzięczności płynęły spontanicznie. Pewnie przez to działanie nie uratowaliśmy świata, ale mamy przekonanie, że uczyniliśmy go nieco lepszym.
Dobro należy do tej kategorii, co to gdy się nim dzielisz, to się mnoży.
Może za rok, znów uda nam wywołać taką radość w innych rodzinach.

2020-12-28
LO

Do wakacji:

157 dni

Galeria filmów

stat4u