INFORMACJE

PRZEDMIOTY

INFORMACJA DYREKTORA LO W TRZCIANCE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAJĘĆ OD DNIA 3 MAJA 2021R. DO DNIA 30 MAJA 2021R.

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie § 2 ust. 1 od dnia 3 maja 2021 r. do 16 maja 2021r. w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, natomiast na podstawie § 4 ust. 5 od dnia 17 maja 2021r. do 30 maja 2021 r. zajęcia będą realizowane w sposób hybrydowy wg obowiązującego planu lekcji.
Nauczanie hybrydowe będzie polegało na rotacyjnym przychodzeniu młodzieży do szkoły (nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole, co najmniej 50% zdalnie) wg następującego harmonogramu:
17, 18, 19 maja 2021r. –
Kl. I – nauczanie stacjonarne tzn. w szkole
Kl. II po SP – nauczanie zdalne
Kl. II po G – nauczanie zdalne

20, 21, 24 maja 2021r.
Kl. I – nauczanie zdalne
Kl. II po SP – nauczanie stacjonarne tzn. w szkole
Kl. II po G – nauczanie zdalne

25, 26, 27, 28 maja 2021 r.
Kl. I – nauczanie zdalne
Kl. II po SP – nauczanie zdalne
Kl. II po G – nauczanie stacjonarne tzn. w szkole

Nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne) będzie kontynuowane z wykorzystaniem MS TEAMS.

2021-05-06
LO

Do wakacji:

4 dni

Galeria filmów

stat4u