INFORMACJE

PRZEDMIOTY

Pożegnanie absolwentów w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Trzciance

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
Menander

30 kwietnia 2021r. był ostatnim dniem nauki dla uczniów naszego Liceum. Uroczyste pożegnanie nastąpiło podczas spotkania on-line, w którym uczestniczyli: p. Dyrektor Renata Grzyśnik, wychowawcy klas III: Alina Czarnecka, Ewa Lachowicz, Alina Gorczyńska oraz, przede wszystkim, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Trzciance.
Spotkanie było okazją do podsumowania osiągnięć, nagrodzenia wyróżniających się absolwentów. Tytuł Najlepszego Absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Trzciance oraz tradycyjne szklane trofeum otrzymała Martyna Bednarz, uczennica klasy III ab kierunku ekonomicznego. Martyna jest również zdobywczynią nagrody specjalnej – nagrody pieniężnej ufundowanej przez trzcianecką firmę INBUD, która tradycyjnie, co roku funduje nagrodę dla Najlepszego Absolwenta LO. Martyna otrzymała również z rąk pana Włodzimierza Ignasińskiego – członka Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego List Gratulacyjny od Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego pana Feliksa Łaszcza.
Świadectwa z wyróżnieniem oraz wpis do Złotej Księgi to nagrody, które są dowodem wytężonej pracy na przestrzeni trzech lat, jej efekt to średnia ocen o minimalnej wartości 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Piętnaścioro absolwentów zostało uhonorowanych w ten sposób: Martyna Bednarz, Martyna Flis, Martyna Stupkiewicz, Eliza Tomaszewska, Aldona Olech, Julia Ambros, Izabela Raczewska, Karolina Andrusieczko, Oliwia Pietruszka, Hubert Wilk, Małgorzata Baum, Barbara Nowaczyk, Anna Bednarek, Marta Piekarska, Emilia Marciniak.
Wpis do Złotej Księgi stał się również udziałem Emilii Madajczak, Małgorzaty Adamcewicz oraz Patrycji Dłużak jako nagroda za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
Wszystkich Rodziców uczniów wpisanych do Złotej Księgi wyróżniono Listem Gratulacyjnym.
Wśród absolwentów znalazły się osoby, które w czasie trzech lat nauki nie opuściły ani jednej godziny lekcyjnej. 100 % frekwencja została osiągnięta przez Weronikę Kilian i Oliwię Pietruszkę.
30 kwietnia, podczas pożegnania klas III, szczególne podziękowania zostały złożone również na ręce osób reprezentujących Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w zawodach sportowych, w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w projektach międzynarodowych. I tak, za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych zostali wyróżnieni: Aldona Olech, Agata Tomczak, Jakub Kaczmarzewski, Radosław Marcinkowski, Błażej Strzelecki, Mateusz Wieczorek, Hubert Wilk, Weronika Goleniowska, Izabela Raczewska, Julia Ambros, Jacek Lachowicz, Emilia Marciniak. 
Za reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w projektach międzynarodowych, podziękowania otrzymali: Małgorzata Baum, Mateusz Wieczorek, Michał Korzeniowski, Miłosz Podłyska Oliwia Pietruszka, Patrycja Dłużak, Matylda Sauermann.
Na wyróżnienie zasłużyli także uczniowie szczególnie aktywni w ramach wolontariatu, działalności na rzecz szkoły: Emilia Grześ, Agata Tomczak, Alicja Jędrasik, Patrycja Borkowska, Julia Fundament, Marta Piekarska, Martyna Flis, Anna Bednarek, Aleksandra Mantaj, Krystian Kanclerz, Alicja Wójcik, Jakub Mumot, Krzysztof Weimann.
Serdeczne podziękowania zostały przekazane absolwentom za gotowość reprezentowania naszego Liceum w szkolnym oraz kombatanckim Poczcie Sztandarowym. W skład pierwszego wchodzili: Martyna Bednarz, Dominika Jurczyk, Izabela Raczewska, Julia Słowińska, Krzysztof Szadkowski, Hubert Wilk. Drugi poczet budowali natomiast: Małgorzata Baum, Martyna Stupkiewicz i Jacek Lachowicz.
Serdeczne podziękowania przekazano również dla wszystkich rodziców, a w szczególności dla rodziców z prezydium Rady Rodziców: pani Agnieszce Grabowskiej – pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców oraz panu Tomaszowi Tomczakowi i panu Marcinowi Słowińskiemu. Podziękowanie za pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie szkoły.

Wszystkim absolwentom życzymy połamania piór na maturze, powodzenia w przyszłości, realizacji zamiarów i spełnienia marzeń. Zawsze miejcie na uwadze, że: "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."

Wszystkiego dobrego!

2021-05-04
LO

Do wakacji:

4 dni

Galeria filmów

stat4u