REKRUTACJA

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

INFORMACJE

PRZEDMIOTY

Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

• administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Trzciance, ul. Żeromskiego 28

• z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl

• celem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 108a.1 ustawy Prawo oświatowe;

• podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wejścia na teren monitorowany;

• podane dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy z zachowaniem przepisów art. 160 ustawy Prawo oświatowe;

• przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;

• może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

Do wakacji:

Trwają wakacje

Galeria filmów

stat4u