REKRUTACJA

INFORMACJE

PRZEDMIOTY

UbezpieczenieINFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA

Szanowni Państwo!

Informuję, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko.
Rada Rodziców przy LO w Trzciance, wzorem lat ubiegłych, pomaga rodzicom w wyborze oferty ubezpieczenia i w związku z tym informuję, że jest możliwość ubezpieczenia dziecka w TU Compensa S.A. bezpośrednio w biurze przy ul. Prostej w Trzciance, za pośrednictwem Rady Rodziców naszej szkoły lub online pod linkiem:

https://szkola.compensa.pl

hasło: otrzymali Państwo poprzez dziennik elektroniczny lub uzyskają po telefonicznym kontakcie z Firmą tel. 600 287 601

Polisy mogą Państwo wystawiać sobie do 30.10.2019 z datą ważności od 01.09.2019.

Na stronie znajdują się również inne oferty i linki do ubezpieczeń, jest również możliwość informacji na czacie.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z p. Ewą Frejus lub Radą Rodziców.
Centrum Ubezpieczeń Ewa Frejus
ul. Prosta 4, 64-980 Trzcianka
Tel. 600 287 601 lub 67 256 60 35
Fax:67 256 67 59


NNW SZKOLNE IV OFERTA SPECJALNA – GRUPOWA DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych IV 184


Do wakacji:

273 dni

Galeria filmów

stat4u