Logo LO w Trzciance
Powróć do: PROJEKTY

WODOROWA SZKOŁA

WODOROWA SZKOŁA - mapa miejsc, gfzie realizowany jest projekt

Nasze Liceum przyłączyło się do działań, których celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat alternatywnych źródeł energii i sposobów ich wykorzystania w budowie ekologicznie przyjaznych społeczeństw.

Projekt „Szkoła wodorowa” wykracza poza tradycyjną tematykę przedmiotów ścisłych i zapewnia interdyscyplinarne podejście do edukacji wodorowej. Inicjatywa ma poprawić jakość kształcenia w zakresie energii odnawialnej i edukować świadomych konsumentów. Chcemy kształtować postawy przedsiębiorcze i zainteresować młodzież tym wymagającym, lecz bardzo przyszłościowym sektorem gospodarki.
W ramach „Szkoły Wodorowej” odbędą się zajęcia edukacyjne oraz spotkania prowadzone przez ekspertów w ciekawych miejscach związanych tematycznie z OZE.