Logo LO w Trzciance
Powróć do: ROK SZKOLNY

WYWIADÓWKI

 

Harmonogram spotkań z Rodzicami na rok szkolny 2023/2024

 

L.p.

Data

Tematyka

Uwagi

1

20. 09.2023 r.

(środa)

17:00-18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

(aula)

Zebrania rodziców z wychowawcami klas I-IV:

Omówienie organizacji roku szkolnego 2023/2024:

 • kalendarz roku szkolnego,
 • wewnątrzszkolne zasady oceniania oraz PZO
 • dni wolne od zajęć dydaktycznych,
 • plan spotkań z rodzicami oraz godziny dostępności nauczycieli na konsultacje dla rodziców i uczniów,
 • oferta zajęć pozalekcyjnych,
 • plany zajęć z wychowawcą,
 • wybór trójek klasowych,
 • informacje dot. ubezpieczenia uczniów,
 • aktualizacja danych kontaktowych.

 

Klasy I:

 • przedstawienie nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
 • ramowe plany nauczania,
 • zapoznanie z dokumentami szkolnymi,
 • omówienie zasad korzystania z dziennika elektronicznego.

 

Klasy IV:

 • omówienie procedur maturalnych – Matura 2024

 

 

Zebranie ogólne wybranych Trójek Klasowych w auli – wybór Prezydium Rady Rodziców

 

 

2

03.01.2024 r.

(środa)

17:00-17:30

 

Dyżur informacyjny – Wychowawcy klas:

 • przedstawienie przewidywanych ocen śródrocznych i ocen z zachowania

 

3

31.01.2024 r.

(środa)

17:00-18:00

 

Wywiadówka śródroczna:

 • omówienie wyników klasyfikacji śródrocznej

 

4

17.04.2024 r.

(środa)

17:00-17:30

 

Dyżur informacyjny – Wychowawcy klas IV:

 • przedstawienie przewidywanych ocen końcowo-rocznych i przewidywanych ocen z zachowania uczniów klas IV

 

5

12.06.2024 r.

(środa)

17:00-17:30

 

Dyżur informacyjny – Wychowawcy klas I, II i III:

 • przedstawienie przewidywanych ocen końcoworocznych i ocen z zachowania uczniów klas I, II i III