Logo LO w Trzciance
Powróć do: SZKOŁA

ZŁOTA KSIĘGA ABSOLWENTÓW

Wpis do Złotej Księgi to nagroda, która jest  dowodem wytężonej pracy na przestrzeni trzech lat, jej efekt to średnia ocen o minimalnej wartości 4,60 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. 

Rodzice/Opiekunowie uczniów wpisanych do Złotej Księgi zostają wyróżnieni Listem Gratulacyjnym.